O firme

Izolácie cestných a diaľničných mostov, izolácie tunelových stavieb – tubusov, izolácie stavieb proti tlakovej vode, plochých striech, injektážne práce, sanačné práce s 15-ročnými skúsenosťami doma i v zahraničí.

Práce sú vykonávané v plnom rozsahu vlastnými technickými prostriedkami. Kontrolu kvality dodávaných prác vykonávajú odborní pracovníci zaškolení priamo u výrobcov používaných materiálov.

Výkonová kapacita firmy je cca 50.000 - 60.000 mza rok.

Používané materiály

Natavovacie pásy
Epoxidy – živice
BITUMELIT
Basf MASTERTOP
SIPLAST SIKA Ergodur
VEDAG
SUPERMOST

O firme
O firme
O firme
O firme